HUDEBNÍ KLUB \
První maškarní candrbál (23.05.2008)